Anslutning Av Gasspis: Hur Man Ansluter Hällen Korrekt Till Cylindern Och Till Elnätet? Regler Och Kopplingsschema. Hur Ansluter Jag En Panel Med Elektrisk Tändning I Landet?

Innehållsförteckning:

Video: Anslutning Av Gasspis: Hur Man Ansluter Hällen Korrekt Till Cylindern Och Till Elnätet? Regler Och Kopplingsschema. Hur Ansluter Jag En Panel Med Elektrisk Tändning I Landet?

Отличия серверных жестких дисков от десктопных
Video: Vad är en fast elinstallation o vem får göra den? 2023, Februari
Anslutning Av Gasspis: Hur Man Ansluter Hällen Korrekt Till Cylindern Och Till Elnätet? Regler Och Kopplingsschema. Hur Ansluter Jag En Panel Med Elektrisk Tändning I Landet?
Anslutning Av Gasspis: Hur Man Ansluter Hällen Korrekt Till Cylindern Och Till Elnätet? Regler Och Kopplingsschema. Hur Ansluter Jag En Panel Med Elektrisk Tändning I Landet?
Anonim

Gas kök utrustning, trots alla incidenter med det, fortfarande populär. Om det bara är för att det är lättare att tillhandahålla matlagning från flaskgas än från en elektrisk generator (detta är viktigt vid avbrott). Men all sådan utrustning måste anslutas enligt reglerna - och det gäller även hällar.

Bild
Bild
Bild
Bild

Särdrag

Först och främst bör det sägas om den "gyllene regeln" att installera gasapparater i huset. Det låter samma som i medicin: gör ingen skada. I det här fallet tolkas det så här: det finns inget förtroende för framgång, vilket innebär att du måste anförtro ärendet åt proffs. Att ansluta en gasspis verkar bara som en enkel sak. I verkligheten kommer du dock att behöva anstränga dig mycket, och till en början måste du studera regelverket och lära dig de krav som anges där.

Bild
Bild

Hur man fortsätter?

Du kommer att ta något av stegen nedan på egen risk. Webbplatsadministrationen ansvarar inte för eventuella negativa konsekvenser i samband med en sådan installation. För arbete behöver du:

  • sticksåg (kan ersättas med en cirkelsåg);
  • FUM -tejp;
  • justerbara skiftnycklar;
  • toalettvålösning.
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild

För att ansluta hällen korrekt måste du först välja en installationsplats. Oftast försöker de föra utrustningen närmare gasledningar. Men om ombyggnad ska vara (eller möjlig) används bälgvågsslangar. Därefter förbereds ett hål med önskad storlek i bordsskivan med ett skärverktyg. Ta bort allt damm och kvarvarande sågspån.

Bild
Bild

Det är naturligtvis bättre att omedelbart kontakta gasarbetarna för att lida så lite som möjligt av misstag. Men om arbetet på egen hand ändå fortsätter måste snittlinjen behandlas med tätningsmedel. Då kommer inte fukt att tränga in mellan skivorna på bänkskivan.

Nästa steg är att fästa en speciell skumtejp runt urtagets omkrets. Det tas antingen från leveranspaketet eller köps separat i specialbutiker för gasutrustning.

Bild
Bild

Observera: kontakten mellan panelen och detta band ska vara så tät som möjligt, eftersom tillförlitligheten beror på det.

Därefter måste du ansluta en av ändarna på den flexibla slangen till huvudröret eller till cylindern.Den motsatta änden är ansluten till hällens inlopp. Den önskade öppningen är placerad längst ned på hushållsapparaten.

Det är därför när du ansluter gasslangarna till den inbyggda modellen, öppna dörrarna och ta bort hyllorna på lämpligt skåp.Slangen skruvas fast ordentligt, den måste tätas med FUM -tejp. Därefter rullas ventilen till "helt öppet" läge. Brännarna tänds inte.

Bild
Bild
Bild
Bild

Det är nödvändigt att täcka alla leder med tvålvatten. Normalt ska inga bubblor dyka upp. Men antar att skummet fortfarande syns. Sedan är det nödvändigt att dra åt muttern igen i problemområdet. Kontrollera sedan igen med skum. Proceduren upprepas tills även små gasbubblor slutar dyka upp.

Men du kan inte klämma fast muttrarna hela vägen. Överdriven kraft är särskilt farlig vid användning av paronitpackningar. Sådana packningar kan, trots sin ömtålighet, helt ersätta FUM -tejpen. Men installationen har ännu inte slutförts.

De flesta standardkit innehåller två typer av jets. Den med ett tjockare hål är för huvudgas.Den med ett mindre inlopp - för anslutning till cylindrar. Det är alltid munstycket för anslutning till gasledningen som är installerat som standard. Om det är nödvändigt att ändra det används också nycklarna i satsen.

Bild
Bild
Bild
Bild

Gaspaneler med elektrisk tändning måste anslutas till elnätet. Du måste sätta ett uttag nära hushållsapparaten. Dess lastkapacitet bestäms mycket noggrant. Helst bör inte bara den maximala strömförbrukningen flöda fritt genom detta uttag, den bör ge en marginal på någonstans runt 20% i effekt. Hällarna monteras alltid i tjocka bänkskivor (ett träslag minst 3, 8 cm).

Om du försöker installera panelen på en tunn bas kan systemet plötsligt misslyckas. Enligt standardregler installeras elektriska tändhällar med andra slangar än de med metallhölje. Så bra som dessa slangar är kan de orsaka brand- och gasexplosion om det uppstår kortslutning.

Rekommendation: innan du påbörjar allt arbete måste du noggrant studera paneldiagrammet. Och rita upp ett annat diagram på egen hand - den här gången som beskriver hela anslutningen.

Ytterligare nyanser och krav

Vikten av slangval bör inte underskattas. När de köper den måste de inspektera den helt. De minsta deformationerna är kategoriskt oacceptabla.

Viktigt: det är alltid värt att kolla efter ett gasslangcertifikat. Endast som en sista utväg kan du köpa en gummimuff, och då bara med förväntan om att den snabbt ska bytas ut.

När alla komponenter är köpta måste du noggrant kontrollera måtten. Oftast innehåller paketet en så kallad mall. Sågning i bänkskivan måste göras exakt enligt den. Men det är lämpligt att kontrollera allt en gång till. Det minsta misstaget kan ju leda till allvarliga förluster.

När du väljer en plats för att installera en spis i ett lanthus, i en lägenhet eller i ett privat stadshus, var noga med att vara uppmärksam på följande punkter:

  • konstant tillgång till frisk luft;
  • brist på kontakt med vatten;
  • säkert avstånd till möbler och lätt att få eld på föremål.
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild

Uppmärksamhet måste ägnas åt rätt snitt. Konturerna på de monterade enheterna ritas på bänkskivorna så exakt som möjligt. Sedan återstår bara att klippa dem med en såg på trä. Viktigt: proffs rekommenderar att du går lite längre in från kanten. För bearbetning av de erhållna sektionerna används silikontätningsmedel oftast (som de mest motståndskraftiga mot fukt).

Det är värt att överväga det det är omöjligt att skära det med egna händer i bänkskivor av syntetisk sten.Det är lämpligt att beställa en sådan bordsskiva färdig, med ett hål redan gjort på fabriken. Men att arbeta med spånskiva och MDF är fullt möjligt. Maskeringstejp limmas nära markeringarna eller till och med på dem för att undvika klyftor under arbetet. Klämmorna som håller den hjälper till att förhindra att snittet faller och bryter bordsskivan.

Innan du påbörjar arbetet bör du noggrant studera hushållsapparaterna själva. Det är absolut oacceptabelt att installera hällar som till och med är lite skadade.Det kan vara farligt. Gasslangar längre än 3 m anses också vara osäkra. Det är inte heller tillåtet att ansluta dem till varandra.

Men sladdlängden för anslutning till uttaget kan vara praktiskt taget obegränsad. Det som strikt bör undvikas är att ansluta panelen genom en tee eller annan splitter. Stickkontakten måste sättas in direkt i uttaget, utan "mellanhänder". Detta krav är relaterat till säkerhet.

Observera: uttaget måste matcha kontakten i pluggtypen, och detta måste tas om hand i förväg.

Hällarna får endast flyttas till andra rum med tillstånd från gasmyndigheterna. Därför, om det är omöjligt att ansluta panelen direkt till röret, bör du använda pålitliga slangar.Det rekommenderas att dra och fästa dem innan du installerar möblerna. Så det blir mer bekvämt för installatörerna själva. Experter rekommenderar att ansluta bälgslangar inte direkt till gasventiler, utan genom anslutningsnoder (VVS -kopplingar).

Lin lindas medurs. När den skruvas på måste du använda en gaspasta. Det appliceras i ett relativt tunt lager.

Bild
Bild
Bild
Bild

Observera: muttrarna på de flexibla rören måste innehålla O-ringar. Du måste installera sådana muttrar med händerna och sedan dra åt dem med gasnycklar. Du måste vrida det hela vägen, men utan alltför stora ansträngningar.

Människor som är oroliga för maximal säkerhet installerar ofta termiska avstängningsventiler på gasrör. De kommer omedelbart att blockera gasflödet om något fattar eld, eller temperaturen stiger till mer än 80 grader. Ibland ingår gasstrålar endast i satsen, men installeras inte under fabriksmonteringen. Sedan måste du placera dem på rätt plats, guidade av instruktionerna i det tekniska passet. VVS -hörnet, som finns i satsen som standard, monteras omedelbart; den behöver inte rullas ihop, men en distans krävs.

Bild
Bild
Bild
Bild

Så snart hällen är installerad på den avsedda platsen jämnas gränserna omedelbart ut. Först då kan clipsen dras åt. Skär av de utskjutande delarna av tätningen med en slipad kniv. Samtidigt övervakar de noggrant för att inte deformera bänkskivans yta.

Men det kommer fortfarande att vara nödvändigt att kontrollera installationens kvalitet. Öppna först gaskranen och kontrollera om det luktar gas. Naturligtvis bör detta endast göras med öppna fönster och utan eld. Om allt är bra försöker de tända eld. Vid minsta misstanke om ett fel stänger du av panelen, kopplar bort den och ringer specialister.

Populär efter ämne