Snölast: Beräkning, Standardbelastning Efter Regioner Enligt SNiP, Beräknad Snölast Efter Regioner I Ryssland, 3, 4 Och Andra Snöregioner

Innehållsförteckning:

Video: Snölast: Beräkning, Standardbelastning Efter Regioner Enligt SNiP, Beräknad Snölast Efter Regioner I Ryssland, 3, 4 Och Andra Snöregioner

Video: Vávra Suk på valuppdrag i Ryssland 2022, December
Snölast: Beräkning, Standardbelastning Efter Regioner Enligt SNiP, Beräknad Snölast Efter Regioner I Ryssland, 3, 4 Och Andra Snöregioner
Snölast: Beräkning, Standardbelastning Efter Regioner Enligt SNiP, Beräknad Snölast Efter Regioner I Ryssland, 3, 4 Och Andra Snöregioner
Anonim

Denna artikel sammanfattar allt du behöver veta om snölast. Du kan ta reda på beräkningen och standardbelastningen per distrikt enligt SNiP. Här kan du också ta reda på den beräknade snölasten i Rysslands regioner, cirka 3, 4 och andra snöområden, om den praktiska tillämpningen av denna information.

Bild
Bild

Vad det är?

I vårt land, på vintern, är faran inte bara kalla och genomborrande vindar. Snölast kan vara en allvarlig risk. Detta är namnet på den faktor som har en direkt inverkan på livslängden och driftsäkerheten för olika byggnader. Även om vintern är torr kan trycket från snön på taket och stödstrukturerna vara mycket betydande; vid fuktning ökar tryckets kraft kraftigt.

Bild
Bild
Bild
Bild

Snölast kan du beräkna exakt:

 • tak;

 • takbjälkar;

 • bärande väggar;

 • byggnadens grund.

Bild
Bild

De exakta parametrarna för snölasten registreras i SNiP för Rysslands regioner. Med hänsyn till denna information monteras och läggs allt konstruktions- och efterbehandlingsmaterial. De avvisas vid utformning av takspärren och takmanteln. Dessutom måste sådan information beaktas vid val av specifika byggmaterial för taket. Ta reda på den information som krävs så exakt som möjligt i en regional självreglerande organisation inom byggnadsområdet.

Frågan kan dyka upp - vad händer om du ändå ignorerar det normativa i joint venture efter region eller den beräknade belastningen från snömassan.Vid första anblicken, utan sådana föreskrifter, har konstruktion och reparation av byggnader utförts i århundraden och till och med årtusenden. Man måste dock komma ihåg att det var just omöjligheten med korrekt beräkning som kraftigt skadade människor, och det är dumt att vägra en sådan fördel som moderna byggare och planerare har. Vid beräkning av en byggnads bärande strukturer utgår alla specialister från den så kallade gränstillståndsmetoden. Dessa tillstånd inkluderar alla händelser när takelement och andra delar upphör att utföra sina funktioner (de kan inte motstå nya influenser eller uttömma den nödvändiga säkerhetsmarginalen).

Bild
Bild

Om den är uttömd, kollapsar byggnaden nästan omedelbart och kollapsar. Men även om detta inte händer, så är det omöjligt att driva byggnaden vidare. Demontering av skadade eller slitna konstruktioner kommer att krävas. Det kommer att krävas en fullständig ersättning av alla takmaterial, exklusive metallplattor och wellpapp.Det är också värt att notera att ibland, under påverkan av krafter som verkar på taket, bildas statiska eller dynamiska deformationer, som inte förstör strukturen, men gör den oanvändbar.

Bild
Bild

Normalt - och detta är tydligt uttryckt både i GOST och i andra länders standarder - beräknas snölasten enligt den första staten. Detta gör att du kan närma dig problemet så allvarligt som möjligt. Det måste förstås att en sådan belastning på taknivån vanligtvis är större än på marken. Detta beror på den dominerande vindriktningen och taklutningen. I vissa områden är snöflingor koncentrerade i större utsträckning än på andra platser.

I de flesta fall beräknas dock snölasten för plana tak. Graden av påverkan på kupolen anges inte i SNiP. Därför beräknas det varje gång separat, enligt ett särskilt schema. Det är också nödvändigt att förstå att tillsammans med en stabil, finns det också en långsiktig och tillfällig (kortsiktig) belastning per 1 / m2.När man bestämmer sådana parametrar utgår man först och främst från klimatparametrarna för ett visst område.

Bild
Bild

Värdet av snöpåverkan per 1 kvm. m. av takytan är efter region (i Pascals):

 • 1 - 500;

 • 2 - 1000;

 • 3 - 1500;

 • 4 - 2000;

 • 5 - 2500;

 • 6 - 3000;

 • 7 - 3500;

 • 8 - 4500.

Bild
Bild

Här är några exempel på städer från varje distrikt med en specifik snölast:

 • 1: a Astrakhan, Blagoveshchensk;
 • 2: a Vladivostok, Volgograd, Irkutsk;
 • 3: e Veliky Novgorod, Bryansk, Belgorod, Vladimir, Voronezh, Jekaterinburg;
 • 4: e Arkhangelsk, Barnaul, Ivanovo, Zlatoust, Kazan, Kemerovo
 • 5: e Kirov, Magadan, Murmansk, Naberezhnye Chelny, Novy Urengoy, Perm;
 • 6: e utanför tätbefolkade områden;
 • 7: e Petropavlovsk-Kamchatsky;
 • 8: e utanför tätbefolkade områden.
Bild
Bild

Beräkningsfunktioner

Formel

Beräkningsprincipen krävs i den uppsättning regler som gäller sedan 2016. Den innehåller följande allmänna formel (med multiplikation av faktorer): S 0 = c b x c t x µ x S g, där:

 • Sg - standardlastindex;

 • cb - koefficient för vindborttagning av snö;

 • ct - termisk (mer korrekt termisk) koefficient som bestämmer intensiteten av värmeöverföring genom taket;

 • µ är en annan koefficient som bestäms av taklutningens lutning i förhållande till horisontalen.

Bild
Bild

En viktig indikator är andelen av snölastens varaktighet.Det är användbart att beräkna de långverkande faktorerna som mindre intensiva när det gäller nivå. I detta fall tillämpas en korrigeringsfaktor på 0,5 (förutsatt att den genomsnittliga årstemperaturen överstiger 5 grader). Men kortsiktiga effekter beräknas främst med ökande index, vars värden tas av experter från specialiserad litteratur. Liknande regler används för att beräkna belastningen på bodarna.

Bild
Bild

Bestämning av koefficienter

Men allt detta gäller endast extremt allmänna fall. Det är bra att analysera specifika exempel på hur alla dessa formler fungerar. Låt det finnas en byggnad med dimensioner under 100 m, som inte har sofistikerade geometriska takformer. För stora hus eller med trasig terräng krävs mer komplexa beräkningsscheman. Beroendet av snötryckets intensitet och taklutningens lutningsvinkel är ganska objektivt.

Bild
Bild

De lägsta när det gäller tillförlitlighet är platta eller med en mycket svag lutning på taket. För dem tas koefficienten µ lika med en. Denna indikator är giltig när taket lutar högst 25 grader. Att öka lutningen i förhållande till markens horisontal ökar det område på taket som den fallande snön fördelas över. För ett vinkelintervall från 25 till 60 grader µ tas lika med 0, 7.

Bild
Bild

På ännu brantare ytor ackumuleras inte nederbörd alls. För vinklar över 60 grader tas belastningsfaktorn lika med 0. Dessa enkla regler tillåter dig att exakt bestämma indexet för övergången från vikten av markskydd till täckning. Men tillsammans med det är det också nödvändigt att ta hänsyn till den så kallade termiska koefficienten. Den används för att bedöma hur intensivt snön kommer att smälta när värme släpps ut genom takytan.

Bild
Bild

Alla moderna byggare designar unikt takkonstruktioner med låg värmeförlust. Därför kommer koefficienten att vara en. Endast i ett litet antal fall tar de värdet 0, 8.

Förutsättningarna är:

 • brist på takisolering eller dess extremt svaga effektivitet;

 • lutning av ytan över 3 grader;

 • effektiv dränering av avloppsvatten och smältvatten.

Bild
Bild

Men det är viktigt att komma ihåg att vinden alltid blåser snö från takytan. Som standard är motsvarande faktor en eftersom driftseffektiviteten är låg. Ibland tas det beräknade indexet lika med 0,85. Du bör först se till att:

 • på vintern blåser vinden stadigt inte långsammare än 4 m / s;

 • i genomsnitt, under en normal vinter, kommer lufttemperaturen att vara under 5 grader (endast under detta tillstånd finns det ett tillräckligt antal lätt transporterade partiklar);

 • taklutningens vinkel är inte mindre än 12 och inte mer än 20 grader.

Bild
Bild

Men det är inte allt! Innan du använder den i direkt design krävs det att multiplicera resultatet som erhölls i föregående steg med tillförlitlighetsfaktorn (som är 1, 4).Syftet med en sådan operation är att ta hänsyn till förlusten av hållfastheten hos byggnadens konstruktionsmaterial över tid. När det gäller snömassan väger den i sitt normala tillstånd cirka 100 kg per 1 kubikmeter. m. Men våt snö väger redan 300 kg per 1 m3; sådan information är tillräckligt för att börja med beräkningen endast från lockets tjocklek.

Denna tjocklek bör mätas på en öppen plats längs ytan. Dessutom multipliceras indikatorn med reservationskvoten, det vill säga den ökas med 50%. Detta gör det oftast möjligt att kompensera för även konsekvenserna av den allvarligaste vintern. Officiella snölastkartor hjälper till att exakt redogöra för lokala förhållanden. Det är på grundval av dessa kartor som SNiP -standarder byggs.

Bild
Bild

Hur använder jag lastinformation?

Som redan nämnts kan information om lasten på taket när du bygger hus låta dig välja huvudmaterialet korrekt. Nästan varje tillverkare i den officiella beskrivningen av deras produkter anger den tillåtna exponeringsnivån. En enkel jämförelse med de fastställda egenskaperna räcker för att förstå om täckningen är lämplig eller inte. Till exempel, så snart snön börjar pressa med en kraft på 480 kg per 1 m2, är det helt omöjligt att använda mjuka plattor, men för ondulin är detta ett helt normalt driftläge.

Bild
Bild

Det är sant att korrekt installation av beläggningen spelar en viktig roll. Genom att exakt beräkna snölasten är det möjligt att förhindra deformation och förstörelse av tak, ram, även vid problempunkter och noder. Det visade sig att med en ökning av belastningen upp till 400 kg per 1 m2 tenderar dalarna att vara täckta med snösäckar med övervikt. Därför kommer det på sådana platser att vara nödvändigt att tillhandahålla dubbla ben på spärren och förstärka lådan innan installationen påbörjas.

Snösäckar kan bildas på takets fria sida.När de glider trycker de mycket kraftigt på överhängets yta. Dess kant kan mekaniskt förstöras. Att förhindra en sådan utveckling av händelser är dock inte så svårt - du behöver bara begränsa storleken på själva överhänget. Här är bara några exempel som tyder på att vid konstruktion av byggnader och särskilt i utformningen av tak behövs snöbelastningen inte bara som ett teoretiskt värde.

Bild
Bild

Det finns ytterligare några finesser att tänka på:

 • helst bör snölast utföras vid båda gränstillstånden;

 • långvarig, rejält packad snö har en mycket större effekt än lös färsk massa;

 • med en genomsnittlig januari -temperatur över -5 grader kommer snön ständigt att smälta underifrån och kraftigt öka belastningen på ytan när den stelnar.

Populär efter ämne

Populära inlägg