Varför Bygga Ett Bad? Vilket Material Och Vilken Art är Bäst Att Bygga Av, Hur Man Börjar Från Trä, Hur Man Börjar Bygga Från Trä

Innehållsförteckning:

Video: Varför Bygga Ett Bad? Vilket Material Och Vilken Art är Bäst Att Bygga Av, Hur Man Börjar Från Trä, Hur Man Börjar Bygga Från Trä

Отличия серверных жестких дисков от десктопных
Video: Björn bygger bo – Renovera badrum 2023, Januari
Varför Bygga Ett Bad? Vilket Material Och Vilken Art är Bäst Att Bygga Av, Hur Man Börjar Från Trä, Hur Man Börjar Bygga Från Trä
Varför Bygga Ett Bad? Vilket Material Och Vilken Art är Bäst Att Bygga Av, Hur Man Börjar Från Trä, Hur Man Börjar Bygga Från Trä
Anonim

Det ryska badet är en av de äldsta och mest användbara traditionerna i vårt land, eftersom badet länge har personifierat en symbol för hälsa, hygien och avkoppling. Naturligtvis, om vi pratar om ett hus utanför staden eller ett sommarboende, är det omöjligt att föreställa sig det utan ett bad, eftersom bilden blir ofullständig. Att ha ett badhus på platsen är varje ägares önskan, och i detta avseende uppstår ofta frågor, vad är det bästa sättet att bygga ett badhus, hur man utformar det, vilka funktioner i dess konstruktion bör observeras.

Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild

Särdrag

Först måste du bestämma vad du ska bygga ett bad från. Ett traditionellt ryskt bad innebär användning av trämaterial, oftast hyvlade stockar. I gamla dagar byggdes bad helt och hållet av trä, och både grunden och taket var av trä.

Barrträd och lövmaterial ansågs vara det bästa. Stolparna för grunden, både i gamla dagar och nu, är gjorda av lärk, och gran och lind används för att bygga väggar och tak - de har egenskapen att absorbera ljud och fukt. Om du utför kompetent och professionell bearbetning av sådana trädslag som asp eller björk kan du bygga ett pålitligt golv, tak och väggar av dem.

Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild

Om ägaren vill bygga en budgetversion av ett litet badhus på sin webbplats, är en träkonstruktion det mest lönsamma köpet. Priset för en viss träslag kan variera beroende på region, men i allmänhet kommer det att vara ganska acceptabelt. När du väljer material är det viktigt att tänka på hur täta de är, graden av porositet, styrka och hur de kommer att hålla värmen.

Om träet är blött blir badets livslängd mycket kortare.eftersom värmen bibehålls mycket sämre i en fuktig miljö. För att undvika detta är det bättre att välja ett trä som material och revet väggarna med dubbelsidig mantel av brädor. Det är lämpligt att använda hyvlade, släta och rena brädor.

Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild

Trä kan också kombineras med moderna typer av material, till exempel med tegel, som ofta används för att lägga ut väggarna i bad. Det är viktigt att veta att teglet måste vara antingen vanligt eller perforerat. Det är omöjligt att använda slits- och silikatstenar för att lägga väggar. I detta fall är väggarna färdiga med brädor, och det rekommenderas att lämna gapet mellan väggen och beklädnaden från 3 till 5 cm så att brädan ventileras väl från baksidan.

Bild
Bild

En annan specifik egenskap hos torrt trämaterial är dess låga värmeledningsförmåga. på grund av konstant fyllning av porer med luftpartiklar. Om träet fuktas fylls porerna med vatten och värmeledningsförmågan ökar flera gånger. När vatten fryser på vintern blir det ännu större (23-24 gånger), och när ismängden når en kritisk gräns börjar trädet kollapsa. Därav slutsatsen: du kan inte klara dig utan tillförlitligt vattentätningsskydd när du bygger ett badhus.

Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild

Badväggar kan läggas i flera lager av stockar och balkar. Det viktigaste är att utesluta allvarlig värmeförlust i rummet, vilket säkerställer bra luftutbyte och täthet i hela strukturen. När det gäller pålitlig efterbehandling av väggarna inifrån bör du använda fukt- och värmeabsorberande träslag med låg värmeledningsförmåga.

Barr eller stockar är bärare av unika och fördelaktiga egenskaper. För det första absorberar de ånga mycket snabbt och en konstant fuktnivå upprätthålls naturligt.För det andra, när träet är mättat med ånga och fukt börjar frisättningen av aromatiska ämnen från gran och tall, som är fördelaktiga för hälsan och skapar en obeskrivlig atmosfär. Om rund stockar används under konstruktionen, bör deras diameter vara från 20 till 25 cm, och de ska läggas horisontellt.

Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild

Som grund för ett badhus används vanliga stenar eller spillror. Fundamentet kan vara pelare (separata pelare-stöd) eller tejptyp (i form av en kontinuerlig vägg). Vid planeringen av dess läggning är det också nödvändigt att tänka på vilken typ av värmeisoleringsmaterial som kommer att användas: betong, trä, spillror eller tegel. När det gäller fundamentets djup bestäms det av djupet av jordlagren - den naturliga grunden för dess konstruktion.

Bild
Bild
Bild
Bild

Det är viktigt att placera kaminen korrekt - den måste installeras på ett sådant sätt att ångan som släpps ut från den inte bränner människor. För att göra detta måste du i förväg ta hänsyn till de särdrag som är förknippade med takhöjden i ett ryskt bad: det borde vara mycket högre än i en bastu.

Bild
Bild
Bild
Bild

Det bästa alternativet för en spis är en värmare.designad för att värmas med trä under lång tid. Kaminen bör installeras i rummet på ett sådant sätt att alla delar av badet värms jämnt: omklädningsrummet, ångrummet och duschrummet. Ugnsfundamentet måste läggas minst 60-70 cm på djupet, och stenbetong eller tegel kan användas som material. Det är viktigt att inte glömma att lämna ett mellanrum mellan väggens och ugnens fundament med en storlek på något mer än 0,5 cm, och i slutet av arbetet fyller du det med sand.

Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild

En egenskap hos skorstenens konstruktion är att skorstenen läggs antingen av tegel eller från ett fast asbestcementrör med en diameter på 15 cm. Om taket har trädelar, bör de vara på det minsta tillåtna avståndet från detta rör - för att förhindra en eventuell brand.

Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild

Huvudkomponenterna i taket i badet är balkar, isolering, filning och rullning. En bar eller bräda används som balkar eller golv. De skärs in i toppen av timmerhuset eller i den övre ramselen. Avståndet mellan plattorna kan variera från 6 till 10 cm.

Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild

Om badets tak är gavel, är spärren dess främsta bärande element. Som du vet är sluttande tak av två typer: med sluttande och undertak. Spärrenas utseende beror på antalet spann och deras dimensioner. Alla hängande delar måste fästas ordentligt mot varandra, eftersom en sådan struktur bara har två stöd. Spärren är gjorda av torra och släta barrträd.

Bild
Bild

Badgolv är gjorda av trä eller betong. Betonggolv med trägaller används ofta för ångrum och duschar. För omklädningsrummet är det optimalt att lägga golvet från träskivor med hjälp av isolering.

Golvet i badhuset har också sina egna egenskaper. Du kan göra det läckande eller omvänt icke -läckande - det beror på dräneringssystemets kapacitet.

Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild

Ett oläckligt golv görs genom att lägga brädor på stockar, som förhand fördjupas till ett lager betong eller lera. Golvet ska göras med en lutning närmare mitten eller envägs, och det ska finnas ett spår under gallret som tar emot vatten. Från spåret rinner vatten till sumpen eller till avloppsavloppet, om sådant finns. Det är väldigt enkelt att installera ett läcksäkert golvsystem, men nackdelen är att plankgolvet nästan alltid är blött och golven blir svala.

Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild

Om möjligt är det bäst att utrusta ett läckande golvsystem i badet. Först måste du täcka jorden med ett lager sand och grus och sedan fylla allt med betong. I det här fallet ska golvet lutas mot väggen, där det är nödvändigt att placera en tratt där du måste installera en lufttät behållare som samlar vatten. Den är vanligtvis gjord av betong eller tegel.

Kärnan i metoden är att det första steget är att bygga själva kapaciteten, och sedan är golvet redan lagt - det utförs i det ögonblick när hela dräneringssystemet redan är förberett. Dessutom måste du förbereda grunden för ugnen.

Bild
Bild
Bild
Bild

Och den sista funktionen som bör beaktas när man bygger ett bad är dess ventilation. Naturligtvis kommer badet alltid att vara ett område med hög luftfuktighet, så det är viktigt att torka det väl efter användning. Det viktigaste är att ge fri luftcirkulation under golvet för att minska luftfuktigheten. För att göra detta är det absolut nödvändigt att installera en fläkt i ugnen, som ska placeras lägre än själva golvnivån. Fläkten kan kombineras med underjorden med hjälp av en plåtlåda, som enkelt ska kunna tas bort.

Bild
Bild
Bild
Bild

Material för konstruktion och dekoration

Ett av de populära materialen för konstruktion av bad är luftbetong. Den innehåller kvartssand, cement och omvandlare. För att öka styrkan utsätts skumblocken för särskild behandling i autoklaver. Detta är inget annat än en sten syntetiserad med artificiella medel och med ökade styrkaegenskaper. Det är bekvämt eftersom det produceras i form av block med rätt form - detta påskyndar avsevärt byggprocessen.

Bild
Bild
Bild
Bild

De främsta fördelarna med luftbetongblock är ökad hållfasthet, brandmotstånd i kombination med lätthet både i vikt och vid hantering. Bland nackdelarna bör det noteras att sådant material starkt kan absorbera fukt och ackumulera det inuti. För att minska hygroskopicitetsnivån måste vissa tillsatser ingå i skumblocken. Om du planerar att använda denna typ av material kommer det också att vara nödvändigt att vidta ång- och vattentätningsåtgärder.

Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild

Gasbetongblock bör läggas på ett speciellt lim som visuellt liknar cement. Cementmorteln i sig kan inte användas under arbetet, eftersom materialet absorberar det mycket snabbt, blir blött och dess värmeisoleringsegenskaper snabbt försämras.

Bild
Bild
Bild
Bild

Ett av de billigaste sätten att snabbt bygga ett bad i landet är att använda rambyggnadsmaterial. Badhus byggs snabbt, de kräver inte en tung grund. Alla element är lätta, värmeisoleringsnivån för en sådan struktur är ganska hög, och du kan montera ett rambad tre gånger snabbare än ett tegel. I genomsnitt tar konstruktionen inte mer än tre veckor. Det är möjligt att bygga en sådan byggnad oavsett årstid, även om det är vinter ute och lufttemperaturen är under tio grader.

Väggarna i rambyggnader är gjorda av högkvalitativt material som är säkert för människor och miljö. Det ger god luftcirkulation, så att huset aldrig blir täppt och mikroklimatet inuti är ljust och trevligt.

Bild
Bild
Bild
Bild

Denna design saknar nackdelar: vanligtvis "krymper" byggnaden de första två åren med tio centimeter, och för att förhindra ytterligare krympning måste du använda material som kan ge den så kallade kammartorkningen. Även i huset kommer det att vara nödvändigt att dessutom isolera och dekorera väggarna. Rampriset är verkligen väldigt attraktivt. Men efter att den inre och yttre finishen är klar kommer det inte att vara svårt att förstå att den totala kostnaden för material och arbete inte blir mycket billigare än att installera ett bad från stockar eller virke.

Man bör komma ihåg att det inte är så enkelt att välja rätt typ av isolering, eftersom varken mineralull eller skumisolering är lämplig för ett rambad - du måste leta efter ett fuktresistent alternativ som är minst mottagligt för brand.

Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild

Ett tegelbad kommer att kosta mycket mer, men dess livslängd kan vara upp till hundratals år eller mer, till skillnad från träbyggnader. Tegel är ett eldfast material, och visuellt ser ett sådant bad inte mindre attraktivt och mysigt ut än ett trä.Men ett sådant hållbart material har också nackdelar: först och främst behöver du en solid tejpfundament, som kommer att förknippas med både tid och ytterligare finansiella kostnader. Under uppvärmningen värms en tegelstruktur mycket längre än en trä. Till exempel, för att värma ett bastuhus av trä, tar det inte mer än 1, 5 timmar, och mycket mer tid och bränsle kommer att behövas för att värma upp teglet.

Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild

När du bygger ett tegelbad är det viktigt att tänka på inte bara grunden, utan också ett bra ventilationssystem, eftersom teglet "andas" dåligt, till skillnad från trä- eller ramkonstruktion. Förutom det höga priset kan själva byggtiden försenas ett tag, tills grunden torkar ut och blir stark. Att lägga väggar kommer att vara lika tidskrävande.

Trots dessa svårigheter föredrar många ägare tegel - det ser vackert ut, håller länge och är motståndskraftigt mot eld. För konstruktion väljs vanligtvis ett rött material och en högkvalitativ cementbruk.

Bild
Bild

Tegelbadet är isolerat endast från insidan, för att inte förstöra den vackra utsikten från utsidan.

Bild
Bild
Bild
Bild

Badet kan också byggas av expanderad lerbetong, som är ett monolitiskt material. Den innehåller expanderad lera och cement. Expanderad lerbetong kännetecknas av frånvaron av toxicitet, låg fuktabsorption och låg vikt. Detta är mycket bekvämt under konstruktionen, eftersom en tung remsefundament inte krävs. Dessutom är det inte möjligt att isolera ett sådant bad så noggrant som ett luftbetong.

Expanderad lera - materialet är mer hållbart och hållbart, och som dess främsta fördel, bör det noteras att det inte krymper. Dessutom är det tillåtet att använda vanlig cementbruk eller speciella blandningar baserade på lim för läggning. Isolering, som vanligtvis används som basaltull med ett tätt lager folie, läggs på insidan. Se till att lämna ett avstånd på 2,5 cm mellan isoleringen och väggen för luftcirkulation.

Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild

Ett av de billigaste byggmaterialen för ett bad är ett askblock. Det bildas efter att ha hällt bränt sågspån, kol och andra ämnen med betong. Det är ett icke-brandfarligt och lättanvänt alternativ med en lång driftstid, som kan vara upp till 50 år. Cinder blocket är billigt, vid försäljning representeras det av ett brett urval av material, så det kan övervägas i fallet när ekonomiska möjligheter är begränsade.

Bild
Bild
Bild
Bild

Specifikationerna för askblocket bör också beaktas: precis som alla porösa ämnen, absorberar den starkt fukt, så vattentätningsåtgärder kommer att krävas entydigt. Värmeisolering kommer också att behövas - billiga block skiljer sig inte åt i förmågan att behålla värme. Innan du köper askblock är det viktigt att överväga huvudpunkten: efter tillverkningen måste de vara i ett öppet utrymme i minst ett år. Detta är nödvändigt så att skadliga ämnen försvinner från dem. Naturligtvis är detta inte det bästa alternativet för att bygga ett bad, men i vissa fall är det också tillåtet att använda det.

Bild
Bild

Trä är ett av de mest acceptabla och traditionella alternativen. Det är känt att trädslag är olika, och inte alla deras representanter används vid konstruktion.

För att få en uppfattning om vilket träd som är bäst att bygga ett badhus kan du överväga de viktigaste trädarterna

  • Tall. Har naturligt skydd mot barkbaggar och mögel. Det är lätt att hitta i detaljhandeln, skiljer sig åt med måttlig kostnad, men för ett bad är det inte det bästa alternativet, eftersom när det värms upp till höga temperaturer "gråter" tallarna och behöver alltid ytterligare bearbetning med speciella medel för att undvika ruttning.
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
  • Lind. Väl lämpad för ett bad, lätt att bearbeta, motståndskraftig mot ånga och höga temperaturer, vilket är viktigt. Gillar inte fukt och tenderar att mörkna snabbt om det inte lackeras.
Bild
Bild
Bild
Bild
  • Asp. Den har en fördel jämfört med ett lindräd genom att fukt absolut inte är rädd för det. Nästan inte krymper, och om det "krymper", så har det inga sprickor.Långvarig, har utmärkta färgkvaliteter. Det kännetecknas av sina höga kostnader och komplexitet vid bearbetning, eftersom densiteten hos denna ras är mycket hög.
Bild
Bild
Bild
Bild
  • Gran. Det är bättre att inte använda det när man bygger trähus, eftersom det snabbt förfaller och inte skiljer sig åt i styrka.
Bild
Bild
  • Al. Trots sin utbredda användning är den dyr, som asp. Den har ett utmärkt färgschema: den kan vara orange och brun. Krympning är mycket liten, berget är lätt att arbeta, därför är det lämpligt för att bygga ett bad. Bland bristerna är det värt att notera att sådant material kan ruttna och mörkna efter några år, så det är nödvändigt att ge möjlighet till specialbehandling.
Bild
Bild
Bild
Bild

Trädslaglämplig för konstruktion av bad, kan kläs i två grundläggande former: stockar och balkar. Timmerhuset anses vara ett material med hög miljövänlighet. Det behöver ingen efterbehandling, eftersom stockarna själva alltid ser bra ut, även i deras råa tillstånd. Om vi ​​talar om en cylindrisk stock med minimala luckor i fälgarnas område kan det garanteras att värmeisoleringsegenskaperna blir höga i sig. Under byggprocessen kan stockarna anslutas i alla vinklar, vilket gör att de mest vågade designidéerna går i uppfyllelse. Materialets nackdelar: tendens till sprickbildning, vridning och möjlighet till hög krympning över tid.

Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild

Bjälkarna är fasta eller limmade och skiljer sig i sina egenskaper nästan inte från stockar. Prestandaindikatorerna för båda typerna är bra, särskilt för limmade balkar: under tillverkningen impregneras de med antiseptika och brandbekämpningsmedel. Fast trä är dock högre när det gäller miljösäkerhet.

Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild

Arbolite kan anses vara ett bra alternativ för ett billigt bad. Det har använts i konstruktion under mycket lång tid och har varit allmänt känt sedan sovjettiden. Arbolit är ett komplex av träavfall som har bearbetats i specialmaskiner och sedan fyllts med en lösning - cement med tillsats av kalciumklorid eller glas. En sådan lösning ger träbetong hållfasthet och låg värmeledningsförmåga.

Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild

Materialet har förmågan att bibehålla en behaglig temperatur i badet och är miljövänligt. Om träbetongblocken är av god kvalitet är de idealiska för att bygga ett bad. Som med andra budgetalternativ krävs här vattentätning och ett bra ventilationssystem, och ytterväggarna är bäst fodrade med foder.

Bild
Bild
Bild
Bild

Som material för ånga och vattentätning används polyetenfilm, aluminiumfolie eller med tillsats av glasfiber. I vissa fall är det också tillåtet att använda glaspapper och takpapper. Men om det är en hög temperatur i rummet, avger takläggningen ett ämne med en obehaglig lukt. Eftersom badet är en plats där temperaturen alltid är nästan hög bör du inte använda tak bara för vattentätning. Det är möjligt att isolera ytor med ett annat material genom att placera det ovanpå isoleringsskiktet - under träskiktet inuti.

Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild

Taket på badet kan täckas med olika material. En av de vanligaste är stål konstruerat speciellt för takläggning. Den säljs i ark, vars tjocklek sträcker sig från 0,5 till 1,5 mm. Stålplåt kan zinkbeläggas eller säljas obestruket. Om stålet är galvaniserat håller taket längre, men det är dyrare och behöver ständigt underhåll.

Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild

Du kan klara dig med ett mer budgetvänligt takalternativ genom att göra det av metall. Den är lätt, tålig mot höga temperaturer, brinner inte och kan formas till önskad form.

Bild
Bild
Bild
Bild

Ett annat alternativ är stål utan zinkbeläggning, som byggarna kallar "svart". Innan du arbetar med detta material måste du ta bort fabriksfettet från det, och om det finns rost, var noga med att bli av med det. Fettet avlägsnas med en trasa, som du bara behöver fukta i bensin och applicerar sedan torkolja på ytan och lägger till färger för att tydligt indikera alla luckor.

Bild
Bild

För ett tak av enklare metall behöver du en kullerstensbeläggning eller brädor. Både det ena och det andra materialet passar med ett avstånd av högst 20 cm. Du behöver remsor från 10 till 12 cm i bredd för att kunna placera dem under vikarna, placerade i en horisontell ordning. Mellan dessa veck är det tillåtet att lämna luckor på upp till 14 cm, och om lådan är solid, är ett takmaterialgolv perfekt under det, vilket absorberar fukt och förhindrar korrosion av metallytor.

Bild
Bild
Bild
Bild

Taket kan täckas med rullmaterial. Deras fördel är att det är tekniskt mycket enklare att arbeta med takpapp än med metall. Tol, som redan nämnts, är det bättre att inte använda det eller använda det som ett tillfälligt alternativ. Om du noggrant lägger takmaterialet i 3-5 lager, kommer ett sådant tak att tjäna inte mindre än galvaniserat stål. Dessutom är takmaterial mycket billigare.

Bild
Bild
Bild
Bild

Det har dock en betydande nackdel - det är instabilitet att flamma, därför, om det är planerat att täcka taket med takmaterial, bör säkerhetsåtgärder följas mer noggrant. Det är viktigt att veta att basen för takmaterial ska vara så jämn som möjligt, och själva arbetet utförs bäst i torrt, varmt och lugnt väder. Innan materialet placeras rullas alla rullar tillbaka i motsatt riktning.

Bild
Bild

För flerskiktsläggning av takmaterial är det bättre att använda ett finkornigt material som ett inre lager och lägga en grovkornig duk utanför. Mastik används som fixering och lim, vilket kan vara varmt och kallt. För takmaterial är båda typerna av mastik lämpliga.

Bild
Bild

En gammal och billig metod för skifferbeläggning används än idag för efterbehandling av tak. Nackdelen med skiffer är dess relativt korta livslängd, som varierar från 30 till 40 år. Skiffer är en wellpapp tillverkad av asbestcement. Dess positiva egenskaper är att den är lätt och, till skillnad från galvaniserat stål, inte behöver underhållas noggrant. Dessutom passar resistenta färger perfekt på skiffern, så det är möjligt att måla taket i den färg som badägaren gillar mest.

Bild
Bild
Bild
Bild

En träsvarvning används som grund för ett skiffertak. Det första arket läggs med en sladdorientering längs hela sluttningen, från takfoten - utan att klippa hörn. Med hjälp av en borr borras toppen av den andra skiffervågen - hålet ska vara 2 mm större än spikens diameter och själva arket spikas på gesimsen. Samtidigt uppnås inte skifferspikar på ett avstånd av 3 till 5 mm, utan de måste spikas med packningar av takmaterial. Det är tillåtet att lägga skiffer både i längdriktningen (underifrån, uppåt) och tvärgående (från höger till vänster).

Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild

Hur beräknar man mängden material?

Du kan beräkna mängden material själv, men i nuläget blir det lättare att använda en online -kalkylator som hjälper dig att göra alla nödvändiga preliminära beräkningar. För att göra detta måste du fylla i det formulär som föreslås efter att ha bestämt grundmaterialen för väggar, tak och beklädnad.

Onlinekalkylatorn används bäst när badprojektet är klart.

Bild
Bild

Vid beräkning av mängden material kan en miniräknare vara en bra hjälp.dock bör du ta hänsyn till några av de finesser som är förknippade med badets grund, eftersom det är byggnadens bas som bär huvudbelastningen, och hur länge badet kommer att vara och hur starkt det kommer att vara beror på det. Om det är planerat att bygga det mest tidskrävande bandfundamentet i tillverkningen, måste de viktigaste byggmaterialen kompletteras med en stång och kantade brädor. Tejpstrukturen är inte så svår att implementera, men materialförbrukningen kommer att vara högre: kantade brädor för formning måste köpas med en marginal på minst en kubikmeter till.För att korrekt och pålitligt montera formen behöver du cirka 3 kg spikar, och för vattentätning bör du köpa minst två rullar av högkvalitativt takmaterial. En tejp-typ hälls med en betonglösning i en mängd av 6 kubikmeter. m och mer, beroende på längden på badets bas.

Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild

Beroende på markens egenskaper på platsen kan det inte vara nödvändigt att bygga ett bandfundament. Utgifterna för medel för konstruktion, i detta fall, är kolossala. För jämförelse kan du "uppskatta" i förväg hur många material som kommer att krävas för att bygga en enklare pelargrund. Mycket mindre konkret lösning krävs här: cirka 3 kubikmeter. m, och takmaterial kan räcka i mängden en halv rulle (för att täcka det övre betongskiktet). Kantade brädor för en sådan grund behövs inte, förutom att små skrot kan komma till nytta, och även då inte alltid.

Vid beräkningen måste du också ta hänsyn till förbrukningen av skyddsutrustning som det kommer att vara nödvändigt att täcka virket om badet byggs av det. Konsumtionen av ett brandskyddsmedel är i genomsnitt 90 till 140 g per 1 kvm. m konstruktion.

Bild
Bild
Bild
Bild

Vi utvecklar ett projekt

Det är inte svårt att utveckla ett projekt för ett ryskt bad - det är mest efterfrågat under förhållandena i den ryska verkligheten, vilket beror på vårt lands kulturella särdrag. En hundraårig tradition har bildat ett helt institut för det ryska badet. Naturligtvis finns bland våra landsmän fans av turkiska bad och finska bastur, men de kan inte bli källan till den unika doften och atmosfären som ett riktigt ryskt bad är känt för.

Bild
Bild

Varje projekt med ett ryskt bad är universellt genom att det kan förverkligas med dina egna händer., utan hjälp av proffs. Det är känt att en sådan konstruktion av trä i gamla dagar kunde byggas av varje vuxen man i byn. För närvarande underlättas uppgiften kraftigt av det faktum att tillverkarna själva slutför nästan färdiga bad, vars material traditionellt är balkar och stockar. Efter att ha levererat dem till rätt plats återstår bara enheten, vilket resulterar i att ett bad erhålls, helt klart för användning. Monteringstiden är inte mer än en dag.

Bild
Bild

De unika egenskaperna för vilka det ryska badet alltid har varit känt kan bara visa sig fullt ut om alla regler för konstruktionen av strukturen har följts till fullo. Det klassiska och enklaste projektet omfattar bara två delar: ett omklädningsrum och ett ångrum. Det är just på grund av det lilla området som ångrummet alltid kan värmas till önskad temperatur och med en minimal förbrukning av medel för bränsle. Om det bara finns två rum i badet kommer detta att skapa bättre luftcirkulation. Deras temperatur är helst runt 70C vid 100% luftfuktighet.

Bild
Bild
Bild
Bild

Som har nämnts många gånger är de bästa materialen för konstruktion stockar eller balkar. Badets yttre design, dess läge nära huset, liksom grundtypen beror direkt på trädets kvalitet. Förutom trä används ofta tegel eller skumblock vid konstruktionen av ryska bad. Monolitisk betong bör inte användas, eftersom det blir omöjligt att värma upp det helt. En betongkonstruktion får endast byggas om människor planerar att bo i närheten i ett litet pensionat, eller projektet inkluderar en annan byggnad på platsen i en ensemble med ett framtida badhus.

Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild

Oavsett om ägaren av webbplatsen planerar att bygga ett badhus på egen hand eller vända sig till proffs för att få hjälp, måste du tänka i förväg om var det kommer att ligga. I det här fallet bör ett stort antal finesser beaktas, till exempel landets totala yta och på vilken nivå grundvattnet ligger här - styrkan och långsiktig service av den framtida strukturen beror på på den här.

Ur professionella byggares synvinkel är ett badhus bäst byggt vid floden eller en sjö., men i det här fallet är det absolut nödvändigt att badet ligger på en gata. Det är känt att det vid risk för översvämningar finns risk för översvämning av någon struktur på stranden.Om platsen har en reservoar och en lämplig kulle, bör du också ta hand om vattenavrinningen: den ska inte placeras mot floden för att undvika förorening med avloppsvatten.

Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild

Fönstren i badhuset bör traditionellt vända mot väst, på grund av att det alltid finns mer solljus på västsidan. Det ryska badet är en byggnad med bara ett fönster i omklädningsrummet. Om du vill designa ett hus med ett stort antal rum är det tillåtet att göra två fönster, men inte mer.

Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild

En lika viktig punkt i utformningen av ett badhus är brandsäkerhetsreglerna. Det finns standarder som strikt anger avståndet från badrummet till närmaste hus eller hus på platsen. Naturligtvis, om ägaren har ett litet område, är det värt att överväga alternativet för en ensemble av ett bostadshus med ett badrum. Dörren till badhuset bör placeras på södra sidan på grund av att det kommer mycket mindre snö här på vintern, och på norra sidan är det nödvändigt att ordna ett bra dräneringssystem för smältvatten.

Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild

Nästa viktiga designsteg är ett potentiellt badvärmesystem. Det är nu möjligt att värma det på olika sätt: tillsammans med vedvärme används ofta gasuppvärmning, liksom el, kol och till och med eldningsolja. Naturligtvis kommer trävärme att vara den mest föredragna. På rysk mark har badhuset alltid värmts upp med trä, och de är billiga. Det finns dock två betydande nackdelar här. För det första kräver denna metod att personen som kastar veden är närvarande nästan konstant, och för det andra kommer det att kräva en plats för att bygga ett litet skjul där vedhögen kan förvaras.

Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild

Det som är bra med ett gasvärmesystem är att en panna installerad i ett badhus kan fungera smidigt under lång tid. Det är inte nödvändigt att kasta ved i eldstaden, så detta uppvärmningsalternativ kan också övervägas. Det är mindre traditionellt, men mer praktiskt och lätt.

Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild

Om det ändå är planerat att installera en spis i badet, kan det göras antingen av tegel eller av värmebeständig metall. Tegelugnen kommer att vara omöjlig att flytta, dessutom är den avsedd för bra uppvärmning av ett och högst två rum. Metallspisen kan flyttas till en annan plats och därmed är det möjligt att värma upp flera rum. En tegelstruktur är dock bättre lämpad för brandsäkerhetsåtgärder, som tyvärr inte kan sägas om metall, som kan bli en antändningskälla.

Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild

Någon av de föreslagna uppvärmningsmetoderna har sina egna nyanser., och dess tillämpning beror endast på villkoren på webbplatsen. Gasuppvärmning är mer miljövänlig eftersom det inte finns några utsläpp som kan vara skadliga för miljön. Trots mödosamheten i själva processen och lagringen av ved är det vedeldningssättet för uppvärmning som skapar en underbar atmosfär i ett ryskt bad, eftersom träet, när det bränns, avger en speciell lukt.

Bild
Bild
Bild
Bild

Beroende på materialet som valts för badet kan man anta om det behöver ytterligare efterbehandling. Till exempel, om materialet är slipat eller avrundade stockar, behövs inte efterbehandling, vilket förenklar situationen kraftigt. Stockarna är helt enkelt lackerade, och en sådan struktur ser väldigt snygg och vacker ut. Om badet är byggt av en bar kommer det redan att krävas efterbehandling med foder, kakel eller sidospår (de kan också användas för att dekorera ett tegelbad).

Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild

För att få en visuell uppfattning om hur det framtida badet kommer att se ut kan du skapa en tredimensionell version av projektet. Således blir det möjligt att korrigera vissa punkter för att inte fånga sig redan i byggprocessen. Om projektet utvecklas i detalj i förväg förenklar detta hela konstruktionsförloppet och gör det möjligt att utföra det så snart som möjligt.

Bild
Bild
Bild
Bild

Det är lika viktigt att i förväg bestämma storleken på badrummen: ångrum, omklädningsrum och tvättrum. Det är lämpligt att planera huvuddimensionerna så att det kommer att vara från två till fem personer i huset samtidigt. Badet är en plats inte bara för att ta vattenprocedurer, utan också ett rekreations- och kommunikationsområde.Om det inte är planerat att kombinera det med huset, bör badhusets totala yta vara minst 10 kvm. m.

Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild

När det gäller ångrummets storlek är dess optimala parametrar från 6 till 10 m2, och tvättrummet och omklädningsrummet är 6-7 m2. Det är önskvärt att ha en liten vestibyl som inte släpper igenom den kalla luften under höst- och vintersäsongen. I små bad kombineras tvättrum ofta med ångrum, men om rummet är planerat att byggas separat, är närvaron av ett omklädningsrum obligatoriskt. Det måste isoleras enligt alla regler, och det är lämpligt att utforma fönstret med en hög fönsterbräda med en höjd av minst 150 cm över golvnivån.

Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild

Omklädningsrummet ska ha tillräckligt med plats för galgar, kol och ved, och precis bakom kan du designa ett duschrum.

Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild

tips och tricks

Oavsett om ägaren av webbplatsen planerar att bygga ett badhus på egen hand eller vända sig till proffs för att få hjälp, det finns några tips som du kan ha nytta av.

Innan du påbörjar huvudarbetet bör du organisera processen på ett sådant sätt att de första byggstadierna är så enkla som möjligt. Vi pratar om en grund, som inte alltid behöver vara tung och monolitisk - jordtyperna på platsen är alltid olika. Det är troligt att du kan begränsa dig till en enklare version av grunden och därmed spara både ansträngning och pengar

Bild
Bild
Bild
Bild

Innan du gör beräkningar och börjar bygga, bör du tydligt definiera alla material så att det inte finns några onödiga beräkningar senare

Bild
Bild
Bild
Bild

Varje konstruktion bör börja med en tydlig uppfattning om vilken typ av badrum som är optimalt för familjen och dess gäster. Badhuset kan byggas bråttom, mycket enkelt, eller det kan överraska med sina dimensioner och bekvämlighet, medan det består av flera sektioner, där duschrummet och ångrummet är åtskilda från varandra. När du planerar ett stort bad är det lämpligt att designa en sommarterrass i förväg som en förlängning

Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
  • Om ett beslut fattas om att bygga ett litet träbadhus på egen hand, måste minst en person som är väl bekant med en snickares hantverk vara närvarande i brigaden. Bra väggskärningsförmåga och ett välutbildat öga är oumbärliga här.
  • Projektet måste tydligt ange platsen för det framtida badet på ett sådant sätt att det inte orsakar besvär för ägarna av platsen under förhållandena av dess lilla storlek.
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
  • Om badhuset byggs som ett fristående hus, är det viktigt att ta hänsyn till ett sådant koncept som markens avlastning för att ge möjlighet till vattenflöde. Om möjligt bör en lämplig marklutning användas för detta.
  • Det bästa alternativet är alltid badhusets läge tillsammans med ett bostadshus - det här är bekvämt, funktionellt och bekvämt.
  • När du planerar badets placering är det absolut nödvändigt att ta hänsyn till de önskemål som grannarna kan uttrycka för att inte orsaka dem eventuell skada.
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild

Vackra exempel

Det klassiska och mest populära alternativet är en träbyggnad som kan placeras bredvid närmaste vattendrag. Bad av rundade stockar, bearbetade med hjälp av speciellt mycket miljövänliga föreningar, ser särskilt vackra ut, och om du dekorerar takelementen med sniderier kommer detta att skapa en obeskrivlig atmosfär, inte bara i badet självt, utan också utanför.

Bild
Bild

Badhus byggda av balkar ser mycket mer blygsamma och mindre "fantastiska" ut, men balkar, både limmade och profilerade, är mycket billigare än stockar. Det är tekniskt mycket lättare att bygga ett badhus av balkar, och under moderna förhållanden kan ett sådant alternativ passa in i alla situationer på grund av sitt mer neutrala utseende. Virket används ofta i de fall då det finns en önskan att bygga ett litet, men "stämningsfullt och traditionellt" badhus av trä, vars kvaliteter skulle bevaras så mycket som möjligt.

Bild
Bild

Om det finns en önskan och möjlighet kan du designa och bygga en mycket original badtyp med grillugn. Samtidigt ligger själva grillrummet i samma komplex med badhuset och ser ut som en rymlig terrass."Höjdpunkten" i ett sådant projekt är den inbyggda spisen, som på ena sidan vetter mot badhuset, och den andra är avsedd för grillning och dessutom värmer rekreationsområdet, särskilt under den svala årstiden.

Bild
Bild

Ett bad med pool är ett mindre originellt projekt, men det är mycket mer efterfrågat. Om du planerar en liten pool utan utrustning för ett värmesystem korrekt, är dess kostnad acceptabel. Naturligtvis kommer det att vara möjligt att använda en sådan struktur bara under den varma årstiden, men själva idén implementeras mycket lättare än det kan tyckas vid första anblicken.

Bild
Bild
Bild
Bild

Rekreationsområdet med bastu kan utrustas i form av ett litet komplex, som kommer att innehålla ett rum för att spela biljard. Som regel är det värt att utgå från minsta storlek på ett biljardrum på 20 kvm när du planerar här. m. I detta fall bör badområdet ligga på första våningen, och det kommer att vara bekvämt och bekvämt att spela biljard på andra våningen, vilket rekommenderas att göras i form av en vind.

Många frågar om vad de ska göra om det inte finns tillräckligt med plats på webbplatsen, och jag vill verkligen bygga ett träbadhus, traditionellt uppvärmt med trä. För att spara utrymme så mycket som möjligt, samtidigt som du tar bort en plats för förvaring av ved, kan vedstapeln fästas direkt i ångrummet. Snyggt och snyggt vikt ved kommer att se väldigt autentiskt och mysigt ut - ägaren kommer att få både en enkel designlösning och spara användbart utrymme.

Bild
Bild
Bild
Bild

Även på sex tunnland kan du utrusta en sådan original lösning som ett fatformat bad. Finland anses vara fatbadets hemland, men med tanke på de ryska verkligheterna i små tomter blir ett sådant "bärbart" bad mer och mer efterfrågat. Formen på strukturen säkerställer snabb uppvärmning och värmen bibehålls under optimal tid.

Bild
Bild

Varje typ av bad, oavsett byggnadens storlek, bör också skilja sig åt i sitt harmoniska utseende. Naturligtvis bör i första hand kvaliteten på konstruktionen av strukturen och dess korrekta plats på platsen, men du bör inte försumma de estetiska egenskaperna heller. Det är bäst om badet är väl kombinerat med den övergripande bilden av det omgivande rummet, organiskt passande i det och utan att skapa intryck av visuellt obehag.

Bild
Bild
Bild
Bild

Det har upprepade gånger sagts att de vackraste baden ofta är byggda av stockar eller balkar. Samtidigt blir det rätta valet av trämaterial en viktig faktor - de måste vara identiska i tjocklek och färg, för annars kommer kvaliteten på strukturen att lämna mycket att önska, och själva byggnaden kommer att se ful och konstig ut.

När man bygger ett bad av moderna billiga material är det viktigt att ta hand om kvaliteten och designen på väggbeklädnaden. både inne och ute. Cinder block eller tegel är bäst kaklat med sidor eller kakel, vilket ger rummet ett färdigt utseende. Fasad är ett av de moderna beklädnadsalternativen, som bär ett visst inslag av noggrannhet och enkelhet.

Bild
Bild
Bild
Bild

Det är också viktigt att tänka på hur belysningen av badet kommer att utföras ute och inne. Goda och sofistikerade belysningstekniker kan lyfta fram funktionerna i vilken struktur som helst, även den minsta, naturligtvis bara om den passar organiskt in i det omgivande rummet. Ett bra alternativ är armaturer med LED -lampor. Ett brett urval av dem låter dig välja det optimala kit som passar alla typer av byggnader.

Bild
Bild
Bild
Bild

Dekorativa lampor i olika färger är idealiska som extra belysning. Tack vare denna möjlighet kan ägaren presentera sitt badhus för gästerna som ett sagohus. Naturligtvis bör gatubelysning inte bara vara vacker, utan också uppfylla kraven på fukt- och värmebeständighet. När det gäller belysningen inuti badet ska ljuset vara svagt, svagt och lugnt - det här är det bästa sättet att främja avkoppling och vila.

Bild
Bild
Bild
Bild

Badets inredning är ett utrymme för de mest vågade och originella idéerna.Till exempel, om en gammal stor järnvattenkanna ligger på landet kan du bygga en underbar dusch från den genom att hänga den på väggen i tvättstugan. Vattenkannan kan lämnas i sin ursprungliga form, men du kan också måla den med akrylfärg av valfri färg och därmed ge den ett nytt liv.

Gamla träfat ska inte heller slängas. - om trädet är i gott skick, från en sådan fat kan du bygga allt för badet, från en pittoresk tvättställ till originalmöbler i rekreationsområdet, som ligger bredvid badrummet. Om du vill kan du bygga en sken av en rolig liten pool från tunnan genom att fylla den med vatten och placera den på gatan bredvid ångbadet.

Bild
Bild
Bild
Bild

Ett gammalt plåtgäng med två handtag, även om det finns spår av färg eller rost på det, kan inte bara bli ett underbart konstobjekt, utan också förvandlas till en riktig lampskärm för ett slags lampa. Det viktigaste är att leverera el korrekt och hänga den här underbara ljuskronan så pålitligt som möjligt. Läckande gäng behöver inte heller skynda sig för att kasta - om de är väl rengjorda och säkrade mot väggen kan du få en utmärkt hylla för förvaring av handdukar och andra badtillbehör.

Om rådjur gevir ligger i lanthuset, som länge har gått ur mode och inte används hemma som hängare för hattar, kan du också göra en utmärkt ljuskrona av dem genom att täcka geväret med lack och utrusta sina grenar med plats för flera lampor. Naturligtvis måste du pyssla med de elektriska ledningarna, men varför inte ge ett nytt liv åt en sak till?

Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild

Eftersom ett litet badhus innebär att det bara finns ett fönster, kan du ordna det med hjälp av reservdelar från en gammal tvättmaskin och göra fönstret till en rolig porthål. Om dörren från tvättmaskinen har behållit sina tekniska egenskaper, kommer fönstret att stängas på ett tillförlitligt sätt, och själva badhuset blir oavsiktligt en plats för att installera ett så originellt och roligt "dubbelglasfönster".

Bild
Bild
Bild
Bild

Ett badhus kan byggas var som helst: både på en liten och på en stor tomt. Det viktigaste är att korrekt beräkna allt och välja de grundläggande byggmaterialen så att de inte träffar din ficka och ger det bästa resultatet i slutändan. Efter enkla råd kommer varje person att kunna bygga ett badhus som kommer att tjäna länge och blir både ägarens stolthet och en värdig dekoration av hans webbplats. I de sista byggstadierna kommer det aldrig att vara överflödigt att reda ut gamla saker, som kan bli en källa för de mest vågade designidéerna, utföra användbara funktioner i badet och ge ett bra humör.

Populär efter ämne